Noord-Holland
Netherlands

Noord-Holland

Over

Holland was het belangrijkste gewest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). In 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. Na de staatsgreep van 21 januari 1798 werd op 23 april 1798 de Acte van Staatsregeling aangenomen, waarmee de oude gewestelijke grenzen radicaal werden gewijzigd. De republiek werd onderverdeeld in acht departementen met zo veel mogelijk gelijke bevolkingsaantallen, waarbij Holland uiteenviel in:

-het departement van Texel
-het departement van de Amstel
-het departement van de Delf

Daarnaast lagen ook het departement van de Schelde en Maas en het departement van de Rijn deels op Hollands grondgebied.

Source: WikiPedia

  • VALUTA E.U. Euro
  • TAAL Nederlands
  • BESTE TIJD OM TE BEZOEKEN Altijd