Drenthe
Netherlands

Drenthe

Over

De naam Drenthe is vermoedelijk ontstaan uit het Germaanse telwoord drie (Threant) afkomstig uit de Lex Salica, een wetboek waaraan ook de regio Twente (Tuihanti) zijn naam ontleent.[1] Het getal drie verwijst naar de drie dingspelen die er oorspronkelijk in Drenthe geweest zijn, hoewel er uit latere tijd zes bekend zijn. De eerst bekende vermelding van Drenthe is gevonden in de oorkonde van Theodgrim, een oorkonde afkomstig uit het jaar 820 n.Chr., hierin wordt gesproken van de pago Threant, de gouw Drenthe.

Source: WikiPedia

  • VALUTA E.U. Euro
  • TAAL Nederlands
  • BESTE TIJD OM TE BEZOEKEN Altijd